Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw

Geaccrediteerd

'Door deze intimidatie, dreig ik nu ook mijn baan te verliezen'
'Mijn man is drie jaar geleden overleden'
'Ik ben mijn veilige werkplek kwijt'

Als vertrouwenspersoon kun je (onverwacht) met verlies en rouw geconfronteerd worden of het komt gaande het opvanggesprek als extra laag bovendrijven. Het gaat dan niet alleen om het verlies van een dierbare, maar ook het (dreigend) verlies van je baan of je veilige werkplek. Hoe ga je daar als vertrouwenspersoon mee om?
Het is van cruciaal belang dat een vertrouwenspersoon er oog voor heeft en erkenning geeft aan rouwreacties en zich bewust is van de do's en dont's. Er leven nogal wat opvattingen, misvattingen en gevoelens rondom rouwen, ook bij de vertrouwenspersoon. Ze klinken makkelijk door in een opvanggesprek. Sommige reacties zijn ondersteunend andere niet. Door ondersteunende reacties draag je bij aan de versterking van de veerkracht van de rouwende.
Tevens is het zinvol dat je als vertrouwenspersoon 'weet' wat je als vertrouwenspersoon kunt doen rondom rouw en wat de indicaties zijn om door te verwijzen.

Cususdata en inschrijven

Voor wie:

De nascholing Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw is geschikt voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben gevolgd en toegerust willen zijn voor hun rol bij verlies en rouw. Geaccrediteerde nascholing!

Resultaat van deze nascholing:

De opleiding:

We starten met discussie rond stellingen over verlies en rouw.
De trainer zal de discussie begeleiden en waar nodig theorie aanbieden ter verdieping.
Met een 'Rouwvragenlijst' wordt het verschil zichtbaar gemaakt tussen normale, verstoorde en complexe rouw. De deelnemers benoemen voorbeelden uit de eigen omgeving of uit de eigen persoonlijke geschiedenis. Er wordt ingegaan op het belang om oog te hebben voor rouw en erkenning te geven aan rouwreacties.
Do's en dont's in de rol van vertrouwenspersoon worden geïnventariseerd bij de begeleiding van een melder met rouw reacties. Met casuïstiek wordt er gewerkt aan gesprekken met melders 'in rouw' die bij de vertrouwenspersoon kunnen komen. De deelnemers brengen eventueel zelf casuïstiek in, die besproken kan worden in de vorm van intervisie. De indicaties voor doorverwijzen worden ook onder de loep genomen.

Evaluatie

"Na de cursus belde een vrouw welke ik in gedachte had tijdens de cursus en waar ik ook wat vragen over heb gesteld. Ik was zo blij met alle informatie en training van vandaag. Ik heb haar goed kunnen horen, zaken terug kunnen geven en kunnen verwijzen, maar bovenal leidde het tot de vraag of iemand het al over rouw heeft gehad met haar of dat zij het hier zelf over heeft gehad rondom haar verzuim. 'Nee' dus. Nogmaals dank voor de fijne manier hoe je deze dag hebt ingevuld met ons!"
Esseline McKenzie extern vertrouwenspersoon

Nascholing Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw:

Cursusduur: 1 dag (= 8 studieuren)

Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers

Minimaal opleidingsniveau: MBO+/ HBO denkniveau

Kosten: €350,- (inclusief: locatiekosten, catering, cursusmap). Wij zijn vrijgesteld van BTW

Locatie: Den Bosch

Werktijd: 9.30 uur tot 16.45 uur

Cususdata en inschrijven

Deze training wordt verzorgd door Hannie Kraan

Neem telefonisch of per email contact met ons op: info@trainingvanoss.nl