Petra Vervoort

adviseur omgangsvormen en integriteit

Motivatie

Een veilige omgeving om te werken, studeren, sporten en je vrije tijd door te brengen en het herstellen van sociale onveiligheid, daar is het Petra allemaal om te doen. Is dat niet mogelijk, dan maakt zij zich sterk voor een andere aanpak: de officiële weg van het indienen van een klacht of het doen van aangifte.

Werkwijze

Petra probeert altijd samen met de melder/ klager het probleem achter de klacht te ontdekken. Dat lijkt een open deur, toch blijkt er regelmatig iets anders achter een klacht te schuilen dan wat in eerste instantie wordt benoemd. Herformuleren tot de kern van de zaak vergroot de kans dat je tot een oplossing komt. Ook vindt ik Petra het belangrijk om samen te onderzoeken wat er wel goed gaat, en hoe er meer op die manier kan worden gedaan. Het vinden van een gezamenlijk doel is een opening van waaruit je kunt bouwen aan herstel van relaties. Soms maakt een situatie dat dit niet mogelijk of niet gewenst is, dan aarzelt Petra niet om samen met de melder/klager stevig door te pakken. Haar jarenlange ervaring als lid van een landelijke klachtencommissie komt hierbij goed van pas.

Petra heeft ook ruime ervaring in het begeleiden van de aangeklaagde, een onderdeel dat nog vaak vergeten wordt. Goede begeleiding en communicatie, ook met de aangeklaagde, is niet alleen zorgvuldig, maar in het belang van alle partijen.

Achtergrond

Hoe komt het dat iemand met macht zichzelf rechten toekent, iets wat iemand die lager op de sociale ladder staat niet ongestraft voor elkaar krijgt? Waarom doen slimme mensen soms hele domme dingen? Grote conflicten kennen vaak een kleine aanleiding, waarom lukt het niet om dit klein te houden? Ongewenste omgangsvormen en integriteit hielden Petra al op jonge leeftijd bezig en dat is nog steeds het geval.

Toch koos ze voor een andere studie, namelijk documentaire informatie en literatuuronderzoek. Vrij snel daarna maakte ze de switch naar het werken met mensen en regelgeving, een combinatie die haar op het lijf is geschreven. Binnen de wereld van sociale verzekeringen werkte ze jaren lang als leidinggevende en juridisch medewerker en kwam ze voor het eerst in aanraking met de (juridische) gevolgen van ongewenste omgangsvormen. Na een overstap naar het P&O werk kwam daar de beleidsmatige kant bij; eerst bij een tweetal gemeentes, daarna binnen het (speciaal) onderwijs. Hier was Petra ook coördinator van de interne vertrouwenspersonen.

Na haar studie tot bibliothecaris-documentalist, volgde Petra opleidingen op het juridische vlak, P&O en als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit.
Daarnaast doet ze veel aan bij- en nascholing, onder andere op het gebied van eergerelateerd geweld, loverboy-problematiek en mensenhandel. Ontwikkelingen op het gebied van social media en pesten volgt zij op de voet. Met name binnen het onderwijs is haar expertise op dit gebied groot.
Petra heeft de universitaire modules Culturele Psychologie en Sociale Psychologie gevolgd.

Sinds 2011 is Petra als zelfstandige werkzaam op het gebied van advies, beleid, begeleiding en training bij ongewenste omgangsvormen en integriteitszaken. Haar specialisatie ligt in de sectoren onderwijs, zorg en sport, maar ze is ook werkzaam in andere sectoren.

Petra is sinds 2012 lid van de Landelijke Klachtencommissie voor het Onderwijs bij GCBO (Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs). In haar vrije tijd begeleidt ze een zedendader bij zijn resocialisatie in de maatschappij via een zogenaamd COSA-traject (Reclassering Nederland).

Analytisch, daadkrachtig en humor zijn enkele eigenschappen waarin Petra zich goed herkent.

Informatie

Telefoon: 06 - 331 66 499
E-mail: petra@bureaustrikt.nl
Website: https://bureaustrikt.nl
LVVV: https://bit.ly/2IULUu4
LinkedIn: https://bit.ly/2tRe3Lv
Werkgebied: Noord-Holland-Noord (driehoek Hoorn - Den Helder - Alkmaar)