Vertrouwenspersoon en suicidepreventie

Vertrouwenspersonen kunnen een grote rol spelen in het mogelijk voorkomen van suïcides. Zij zijn de aangewezen personen die drempelverlagend werken en die snel in vertrouwen worden genomen. Maar wat doe je als iemand jou in vertrouwen vertelt dat hij/zij suïcidale gedachten heeft (gehad)? In hoeverre durf jij zelf over suïcide, zelfmoord of zelfdoding te praten? Wat roept een gesprek over dit onderwerp bij jezelf op aan eigen ervaringen? Hoe ga je om met de valkuilen die bij een dergelijk vertrouwelijk gesprek zich kunnen voordoen? En hoe herken je iemand die suïcidaal is? Je bent geen hulpverlener maar verwijst door. Hoe verwijs je door? Al deze items komen aan de orde in deze geaccrediteerde nascholing Vertrouwenspersoon en Suicidepreventie.

Cursustijden: 9:30 - 17:00 uur (inloop vanaf 9:00 uur)


Cursusdata

Startdatum: 14-06-2021
Locatie: VAN OSS & PARTNERS: Utrecht Locatie La Vie
Totale groepsgrootte: 10
Kosten: € 380