Klachten

Klachten kunnen schriftelijk (per post, mail of fax) worden ingediend bij:

VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON
t.a.v. Marcel van Oss
Ophoviuslaan 94
5212 AR Den Bosch
Mail: info@trainingvanoss.nl
Fax: 073 - 612 74 83

VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON bevestigt binnen vijf werkdagen de ontvangst van de klacht aan de indiener.

VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON streeft ernaar de klacht binnen een termijn van twee weken op te lossen. Mocht er langere tijd nodig zijn om de klacht af te handelen, dan laten wij binnen 2 weken de nieuwe termijn weten. In geval van een klacht is binnen VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON een persoon verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van zaken: de directeur Marcel van Oss.

Wanneer de klacht naar mening van de indiener niet naar tevredenheid wordt opgelost, heeft hij/zij de mogelijkheid naar de klachtencommissie van VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON te gaan. Deze onafhankelijke commissie is in 2011 opgericht en bestaat uit

De klachtencommissie is te bereiken via telefoonnummer 06-81 21 41 36 (Carlien Geelkerken) of mail: De heer Paul de Boer pdboer@hetnet.nl

De klachtencommissie bevestigd binnen 4 weken de ontvangst van de klacht en of de klacht ontvankelijk is. Binnen 8 weken na ontvangst van de klacht doet de klachtencommissie uitspraak. Als er meer tijd nodig is om onderzoek te doen dan wordt de klager hiervan binnen deze periode van 8 weken op de hoogte gesteld. het uitstel wordt dan toegelicht. Daarnaast wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. De periode kan maximaal met 8 weken worden verlengd. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend, eventuele consequenties zullen door VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON zo snel mogelijk worden afgehandeld. Eeen klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Een ingediende klacht zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld door zowel Van Oss & Partners | Training Coaching als de klachtencommissie.

Bij ontvangst van een klacht zal VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON deze schriftelijk registreren. De klacht alsmede de wijze van afhandeling ervan wordt voor een periode van vijf jaar bewaard.

Voor vragen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen via 073- 612 7473 of via info@trainingvanoss.nl