Wat kun jij voor mij doen?

“Ik zit helemaal klem en weet niet bij wie ik anders terecht kan. Ik weet dat jij vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen bent en vraag me af wat jij voor mij kunt doen? Ik heb 3 maanden geleden een misstand gemeld bij de directeur, het betrof de ad interim directeur financiën. Hij had zich voor een half miljoen verrijkt ten koste van de organisatie. Het is uitgezocht en het bleek te kloppen. Hij moet alles terug betalen. Tegelijk blijft hij hier werken, want vanwege zijn competenties is hij onmisbaar. Vorige week moest ik bij de baas komen. Ze willen mij kwijt. Er wordt flink druk op mij uitgeoefend. Voor mij komt het uit de lucht vallen. Ik vermoed dat het niet zo handig is dat ik van dit alles op de hoogte ben. Ik voel me geïntimideerd. Een melder van misstanden wordt toch beschermd? Hoe is dat hier geregeld? Beschikt onze organisatie over een integriteitsbeleid? Dat moet toch vanaf 1 juli?  Wat kun jij voor mij doen?”

“Ik kan helaas niets voor je doen, ik ben de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen” zou als antwoord een gemiste kans zijn. Tegelijk geldt uiteraard ook: ‘Schoenmaker hou je bij je leest' Naast helderheid over je rol in ‘de kop van het gesprek' en ruimte voor het verhaal en emotie van deze melder, is het van belang dat je minimaal in staat bent om deze melder goed door te verwijzen.
Dat je de criteria van de melder in kaart brengt, verschillende doorverwijsmogelijkheden op een rijtje kunt zetten en de voor- en nadelen van die keuzes samen met melder in kaart kunt brengen opdat de melder een eigen passende keuze kan maken.

Het is fijn als je wat informatie kunt geven over het beleid integriteit van de eigen organisatie en/ of over de nieuwe ‘Wet  Huis voor klokkenluiders', die per 1 juli 2016 in gaat.

Daarnaast blijkt uit dit relaas dat de melder vermoedelijk vanwege de melding van de misstand, vervolgens te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen. En hier heeft de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen uiteraard wel een rol in. Het zal niet de eerste keer zijn dat een melder van een misstand -daarna geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen.) Het is van grote waarde als in gesprek met jou als vertrouwenspersoon deze zaken worden ontrafeld en op tafel komen.

Als de organisatie tot nu toe nog niets of te weinig heeft ondernomen ten aanzien van deze nieuwe verplichting om een beleid op het gebied van integriteit te hebben, dan is het zinvol dat jij als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen hierin een luis in de pels bent. Al is het maar om je eigen rol te beschermen. Je kunt als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen alleen bij je leest blijven als alles rond integriteit ook goed is geregeld.

Het goed geregeld hebben van zowel het beleid ongewenste omgangsvormen als het integriteitsbeleid, is van grote waarde voor de melder, de organisatie en voor jou als vertrouwenspersoon. Het moet, het is zinvol en het loont!

Als je plotsklaps in een casus terecht komt waarin integriteit een rol speelt, schroom dan niet om – zelf of samen met melder- contact op te nemen met het Adviespunt Klokkenluiders, dat per 1 juli als afdeling gaat vallen onder ‘Het Huis voor klokkenluiders' Zij helpen je graag: 070 - 7222 400

Marcel van Oss