Het doet pijn

“De wijze waarop sommige mannen onze lichamen becommentariëren.
Of je ziet die man op je werk die een klein beetje te dichtbij staat en net even te lang naar je staart, waardoor jij je niet langer veilig voelt in je eigen vel…..”

Michelle Obama grijpt je bij de keel

Michelle Obama vertelt in haar speech over universele voorbeelden van seksuele intimidatie, waarin zij ons laat voelen wat de impact is. Zij schetst de gevoelens van pijn, angst, schaamte en laat zien hoe kwetsbaar de slachtoffers zijn. Tevens maakt zij invoelbaar hoe lastig het is om iemand hierop aan te spreken en neemt zij neemt ons mee in handhavingsstrategieën van de slachtoffers om zich hiertoe te verhouden. Daarnaast maakt zij zich sterk voor het belang van goed leiderschap en de rol van iedere omstander, iedere man, en iedere vrouw, om seksuele intimidatie tegen te gaan. Ook wijst zij op de cruciale betekenis die mannen en ook vrouwen hebben als rolmodel voor de jongere generaties .
Ik werd gegrepen door haar speech en getroffen door de wijze waarop zij seksuele intimidatie zo zuiver en bewogen voor het voetlicht bracht.
Ik las er over in de krant op zaterdagmorgen en ging - bij uitzondering - onmiddellijk achter mijn laptop zitten om de speech te zien.
Vanaf de eerste minuten was ik er zo door geraakt dat ik dacht ‘hier moet ik iets mee', hier moeten wij iets mee, hier moeten vertrouwenspersonen iets mee. Hier zit schitterend voorlichtingsmateriaal in voor elke vertrouwenspersoon.

Een fragment uit de speech als bruikbaar voorlichtingsmateriaal

De integrale versie van 24 minuten leek me wat lang en gaat ook over de politiek, de verkiezingen, Hillary Clinton en Donald Trump. Ik heb opdracht gegeven om hieruit een fragment van 6 minuten te destilleren. Daarin brengt Michelle Obama het thema seksuele intimidatie ongeëvenaard voor het voetlicht.
Uiteraard kun je in je voorlichtingsmateriaal ook kiezen voor de integrale versie van de speech van Michelle, maar dan loop je het risico dat het accent op de verkiezing en op het gedrag van Trump komt te liggen. Terwijl het gesprek zou moeten gaan over seksuele intimidatie.
Amerika lijkt allang niet meer ons moreel kompas maar nu zouden we ons door Michelle Obama moeten laten inspireren!

Is het nog nodig om het onderwerp seksuele intimidatie bespreekbaar te maken?

Na een afname van meldingen en berichten over seksuele intimidatie, zien we nu weer een toename. Een bericht in het Brabants Dagblad op 17 oktober over Poolse vrouwen die vaak seksueel geïntimideerd worden op het werk, is een van de vele voorbeelden.
In 1994 was het nodig om iets te vertellen over seksuele intimidatie en 2007 was het nodig en hier zijn we dan nu aangeland in 20016 en het is nog steeds noodzakelijk om voorlichting te geven over seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen.
Vertrouwenspersonen maak werk van je informerende rol richting alle medewerkers.

De door ons gemaakte selectie uit de video is voor elke vertrouwenspersoon en iedere organisatie vrij beschikbaar en is te vinden op onze website https://www.opleidingvertrouwenspersoon.nl/ en wordt ook op de website van de LVV geplaatst  of is aan te klikken via:  https://youtu.be/Ub5jJeYkCa4

Klop met Michelle op elke deur om seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen en te beperken en een veilige en integere werkklimaat te realiseren voor iedere medewerker
Yes you can!

Hartelijke groet,
Marcel van Oss
Directeur/ trainer
Van Oss & Partners Opleiding Vertrouwenspersoon