Apengedrag noodzaakt cultuuromslag

Na ‘alle vrouwen zijn hoeren' krijg ik wederom vele signalen over bizarre uitspattingen binnen studentencorpora. Ik 'moet' van mezelf nogmaals schrijven over de bittere noodzaak van een radicale cultuuromslag. Deze studenten zijn immers de toekomstige cultuurdragers van gewenste omgangsvormen en integriteit in onze organisaties.

Je blijft ervan schrikken
Vernederend gedrag met urine en braaksel, discriminerende en racistische opmerkingen, vrouwonvriendelijk gedrag en andere 'onacceptabele dingen': de ontgroening van aspirant-leden bij studentenvereniging Tragos in Maastricht is behoorlijk uit de hand gelopen tussen 2 en 5 september.

Bij de studentenvereniging Virgiel werd in mei een student in glasscherven op de grond gegooid en vervolgens werd al zijn kleding van zijn lichaam getrokken.
Bij het Delfts Studenten Corps werden vorig jaar nieuwe leden met kaarsvet overgoten en vlogen er haren in de brand.

Studentencorpsen verdedigen deze cultuur als een jarenlange traditie van vorming en ‘waardevolle' competitie tussen mannen en vrouwen. Tot welke vorming leidt dat dan, vraag ik me af wanneer ik hoor dat in een bioscoop in Amsterdam tot 24 keer toe groepen corpsleden verwijderd werden omdat zij bananen uitsmeerden over bioscoopstoelen. Wat is dit voor kuddegedrag of moet ik zeggen apengedrag?
Een corpslid vertelde mij: “Eerstejaars meisjes mogen niet meer bedienen tijdens het alumni-diner want we kunnen ze niet langer blootgestellen aan het grof grensoverschrijdend gedrag van deze mannen.” Jong geleerd is oud gedaan!
Een stortvloed aan voorbeelden getuigt van de noodzaak van een radicale cultuuromslag. Van fouten moet je leren. Leer er dan van!

Het draait in de corpsen nog altijd om het imponeergedrag van alfamannetjes om de top van de apenrots te bereiken. Deze ongewenste cultuur is diep verankerd met alle schadelijk effecten van dien, in het corps en vervolgens in de samenleving.
Zowel bij corpsen als in veel organisaties is een forse cultuuromslag qua sociale onveiligheid bittere noodzaak. Het huidige gebrek aan integer leiderschap en het kuddegedrag nemen corpsleden via het ‘old boysnetwerk' mee in hun toekomstige rol als directeur en bestuurder. Al jaren plukken we op veel plaatsen, ook in Den Haag, wrange vruchten van gebrek aan waarachtig leiderschap.

Het wangedrag bij het corps kan alleen veranderen door de hiërarchische structuur en de aloude tradities en de zwijgcultuur te doorbreken. Dit start bij de aanpassing van de ontgroening. Een PR-bureau inhuren om het slechte imago op te poetsen helpt niet. Huur in plaats daarvan opleidingskundigen in die aan ontgroening gestalte geven met werkvormen die leiderschap, inclusie, onafhankelijk denken en authenticiteit bevorderen Om nieuwe misstanden te beletten worden de disputen onder toezicht gesteld. Toezicht houden genereert uiteraard nog geen cultuuromslag.


Alle vrouwen zijn ...


Corpsen dienen daarnaast duidelijke regels op te stellen en te handhaven, zoals: het recht op een veilige plek in de vereniging, de bescherming van melders van ongewenste omgangsvormen en de mogelijkheid om hardleerse grensoverschrijders te royeren.

Maar bovenal zullen de oude waarden- en normensystemen die in stand worden gehouden door de macht van het uitsluiten en conformeren, moeten veranderen. Zij die zich aanpassen aan de cultuur, de grootste brallers, die nietsontziend en macho zijn, komen in het corps nog altijd aan de macht. Studenten willen, net als iedereen, ‘erbij horen'. Zij zullen zich in blijven schrijven, zij zullen zich blijven onderwerpen aan de heersende machtscultuur. De verandering zal vanuit de top van het corps moeten komen. Maar zijn de cultuurdragers van de corpscultuur nog in staat zelf zo'n omslag te maken en uit te dragen?

Wat moet er nog meer aan excessen gebeuren voordat er een cultuuromslag in gang wordt gezet? Of rest er niets anders dan dit van buitenaf af te dwingen door universiteit, gemeente of maatschappij?
Corpsleden en alumni sta op en toon integer leiderschap!

Hartelijke groet,
Marcel van Oss

Directeur/ trainer
VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON

www.opleidingvertrouwenspersoon.nl
Stuur eventuele reactie naar Marcel van Oss: info@trainingvanoss.nl