Els van Leeuwen

Trainer, (team-)coach en vertrouwenspersoon

'Je ziet het pas als je het door hebt' is het Cruijffiaanse motto en dat motto heb ik mij in de afgelopen jaren eigen gemaakt waar het gaat om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Een omgeving waar ieder zich gezien en gehoord voelt en waar je elkaar steunt als het lastig wordt.

Achtergrond

In mijn opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige heb ik ervaren hoe waardevol het is om goed opgevangen te worden door collega's. Het moment waarop ik te maken kreeg met ongewenst gedrag (agressie van patiënten) was het moment waarop ik besloot om andere medewerkers te gaan begeleiden bij het herkennen en aanpakken van dit gedrag. Zo goed als men mij toen begeleidde, zo goed wilde ik het ook gaan doen.

In het jaar 2000 verruilde ik de acute psychiatrie voor het trainen, superviseren en opvangen van medewerkers in een tbs-kliniek. Vanaf toen heeft mijn carrière zich gericht op het thema ongewenst gedrag. Zowel het gedrag dat van buiten komt zoals patiënten, cliënten, bezoek, familie als gedrag dat, helaas ook, van binnenuit de organisatie komt zoals collega's, leidinggevenden, ketenpartners.

Trainer

Inmiddels heb ik ruim 20 jaar ervaring als trainer. De groepen die ik getraind heb, hadden allen te maken met (passieve) agressie, pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Ik heb ze met veel passie begeleid in het herkennen en het zien aankomen van ongewenst gedrag, in het begrenzen ervan en het zorgen voor jezelf.

Ik ontwikkelde twee spellen om op een speelse, laagdrempelige manier de soms lastige thema's op tafel te krijgen. Het spelen van de spellen helpt bij het erkennen dat je inderdaad last hebt van 'die ene collega die dat bepaalde gedrag vertoont' of dat er 'nog altijd geen beleid is rond psychosociale arbeidsbelasting'.

In het jaar 2020 volgde ik de opleiding tot 'Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit' bij VAN OSS & PARTNERS. Dat was voor mij de kers op de taart en sindsdien ben ik dan ook tevens werkzaam als extern vertrouwenspersoon.

Hoe mooi dat ik een 2e kers op diezelfde taart mag toevoegen door al mijn ervaringen en opleidingen samen te laten komen als trainer bij VAN OSS & PARTNERS in de basisopleiding voor vertrouwenspersonen.

Contact

Els van Leeuwen

info@schooltegenschelden.nl

www.schooltegenschelden.nl