Trainingen leidinggevenden & medewerkers

Trainingen leidinggevenden

Wij trainen effectief leiderschap, omdat een leider een spilfunctie vervult voor een veilig werkklimaat, met ruimte voor betrokkenheid, authenticiteit en creativiteit. Onze trainingen leiderschap met focus op open aanspreekcultuur, gewenste omgangsvormen, integriteit, of reorganisatie helpen u een veilig, integer en productief werkklimaat te realiseren. Dit vraagt van de leidinggevende een doorlopend bewustzijn, morele fitheid en handelen. De leidinggevende staat in de training als persoon centraal. Essentiële vragen zijn: wie ben ik, wie wil ik zijn? Geef ik wel zoveel ruimte, vertrouwen en veiligheid als ik denk? Welke instrumenten heb ik als leidinggevende tot mijn beschikking? Hoe kan ik zorgen dat mijn medewerkers die verantwoordelijkheid ook nemen?

Wij verzorgen ook E-learning voor medewerkers en leidinggevenden

Wij hebben standaard E-learning modules om kennis over het beleid ongewenste omgangsvormen en integriteit over te dragen en op speelse wijze eigen te maken en te kunnen toepassen. Dit door middel van filmpjes, cartoons, meerkeuze vragen over inhoud, wet- en regelgeving en toepassingsvragen over dilemma's en voorbeeldsituaties. Er is een versie over integriteit en een versie over ongewenste omgangsvormen. Beide leermodules kunnen los van elkaar afgenomen worden.

Lees meer hierover op onze pagina: Online Training 'Gewenst Gedrag'.


Of ga naar onze website Gewenst Gedrag voor meer informatie:

Website Gewenst Gedrag

Econoom en psycho-analyticus Manfred Kets de Vries heeft een aanprekende visie op leiderschap leren-van-de-pygmeeen

Training Leiderschap: omgangsvormen & integriteit

Gedrag creëert gedrag. Dus is het als leidinggevende van belang om voortdurend te kijken naar je eigen gedrag en dat van je medewerkers. Gedrag kan veel schade aanrichten.

Werk je als leidinggevende in het voorportaal aan professioneel gedrag of blus je brandjes? Hoe leren we van fouten?

Bekijk opleiding

Training Leiderschap: ongewenste omgangsvormen

De Arbowet verplicht de werkgever ongewenste omgangsvormen te voorkomen dan wel te beperken.

Ongewenst gedrag gaat ten koste van welzijn en productiviteit van medewerkers. Leidinggevenden hebben een hoofdverantwoordelijkheid in het zorg dragen voor een veilige werkplek. Wat zijn je instrumenten als leidinggevende en hoe zet je ze effectief in?

Bekijk opleiding

Training Leiderschap: Integriteit

Hoe bevorder je integriteit? Hoe houd je rekening met ieders rechten en belangen? Hoe ga je om met dilemma's? Hoe kom je tot een zorgvuldig oordeel? Hoe creëer je een cultuur van uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken?

Bekijk opleiding

Training Leiderschap: Feedback & aanspreekcultuur

Feedback heeft niet tot doel om mensen direct te veranderen. Het gaat er om dat je met elkaar in gesprek bent, een betere samenwerking en een beter resultaat.

Het lijkt zo logisch, de praktijk is weerbarstig. Hoe creëer je als leidinggevende een open aanspreekcultuur?

Bekijk opleiding

Training Leiderschap: Morele Dilemmaweging

Morele dilemmaweging biedt een prachtig instrument om met activering van je eigen oordeelskracht, stap voor stap een zorgvuldige weging te maken, die je leidt naar een moreel juiste keuze, die je kan verantwoorden?

Bekijk opleiding

Training Leiderschap: Diversiteit

In elke organisatie is een rijkdom aan diversiteit.

Hoe werk je als leidinggevende aan een werksfeer waarin de verschillen worden (h)erkend en productief zijn?

Hoe voorkom je uitsluiting en uitstroom?

Bekijk opleiding

Training Leiderschap: Social Media

Met de training 'leiderschap Social Media' bent u in één dag helemaal bij als het gaat over het gebruik van social media in onze samenleving en waar de risico's voor de organisatie liggen.

Bekijk opleiding

Training Leiderschap: Reorganisatie

Door als organisatie pro actief, in het voorportaal het proces te begeleiden, kan veel schade worden voorkomen. Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het uitdragen van urgentie, ambitie en het op gang brengen van effectieve communicatie.

Bekijk opleiding

Door als organisatie pro actief, in het voorportaal het proces te begeleiden, kan veel schade worden voorkomen. Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het uitdragen van urgentie, ambitie en het op gang brengen van effectieve communicatie. Dit heeft als doel ruimte en kracht te creëren bij de medewerkers die vertrekken en hernieuwde bezieling te genereren bij de medewerkers die blijven. Zie training leiderschap reorganisatie.

Trainingen medewerkers

Wij verzorgen ook trainingen voor medewerkers. Hieronder vindt u een overzicht met korte beschrijving van de trainingen:

Voorlichting: ongewenste omgangsvormen

De omgang en communicatie bepalen met name of medewerkers zich veilig voelen op hun werkplek. Het is bepalend voor welzijn, motivatie en productiviteit. Voldoe aan de verplichting vanuit de Arbowet om alle medewerkers voor te lichten.

Wat is (on-)gewenst? Waar ligt de grens? Waar liggen de verantwoordelijkheden van iedere medewerker?

Bekijk opleiding

Training: integriteit

Ongewenst gedrag doet schade aan de medewerkers en aan de organisatie.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

Wat is integer handelen?

Mogen we daarover met elkaar in gesprek zijn?

Hoe leren we van fouten? Hoe ga je om met dilemma's? Blijf kijken naar je eigen gedrag en dat van je collega's.

Bekijk opleiding

Theater: Stop, ander gedrag!

We zien allemaal weleens gedrag bij collega's dat niet klopt.

De theaterwerkvorm 'regiemodel' biedt een aanstekelijke vorm om met collega's in gesprek te zijn over gedrag, omgang, integriteit.

Het doet appèl om 'stop' te roepen en met elkaar in gesprek te gaan over het gedrag en de grens.

Bekijk opleiding

Feedback/ aanspreekcultuur:

Feedback heeft niet tot doel om collega's direct te veranderen. Het gaat er met name om dat je met elkaar in gesprek bent, een betere samenwerking en een beter resultaat. Het lijkt zo logisch, de praktijk is weerbarstig. Hoe werk je als collega's aan een open aanspreekcultuur?

Het lijkt zo logisch, de praktijk is weerbarstig. Hoe creëer je als leidinggevende een open aanspreekcultuur?

Bekijk opleiding