Leidinggevenden en medewerkers

Wat zijn de succesfactoren van goed presterende bedrijven?

Onderzoek van Dr Thomas Peters wijst uit: alleen als medewerkers tot bloei komen, dan bloeit het bedrijf. Ieder mens verdient respect. Vriendelijkheid en respect zijn belangrijker dan efficientie en targets.

Ongewenst gedrag doet grote schade aan medewerkers en organisatie. Bij leidinggevenden ligt de hoofdverantwoordelijkheid voor het realiseren van een veilige, integere werkplek. In onze trainingen worden leidinggevenden toegerust voor hun taken, verantwoordelijkheden en instrumenten op het terrein van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Dit kan live of via e-learning. Tevens verzorgen wij trainingen en workshops voor medewerkers.

E-learning 'Gewenst Gedrag' voor medewerkers en leidinggevenden

Wij hebben standaard e-learning modules om kennis over het beleid ongewenste omgangsvormen en integriteit over te dragen en op speelse wijze eigen te maken en te kunnen toepassen. Dit door middel van filmpjes, cartoons, meerkeuze vragen over inhoud, wet- en regelgeving en toepassingsvragen over dilemma's en voorbeeldsituaties. Er is een versie over integriteit en een versie over ongewenste omgangsvormen. Beide leermodules kunnen los van elkaar afgenomen worden.

Meer informatie over deze e-learning

Leidinggevenden live training

in company

Leiderschap: Ongewenste omgangsvormen (1 dag)

Leiderschap: Integriteit (1 dag)

HR Professionals live training

in company

Training HR Professionals (1 dag)

Medewerkers live training

in company

Medewerkers: voorlichting ongewenste omgangsvormen

Medewerkers: training integriteit