Ik word hier ziek van

Woedend, vechtend tegen de tranen en overstuur vertelt de melder met horten en stoten zijn relaas:

'Ik ben 4 maanden geleden in de ziektewet geraakt door een hartaanval, nadat een van onze cliënten flipte. Zij ging helemaal uit haar dak. Het werd me even allemaal teveel, temeer omdat ik ook net gescheiden ben. (Hiervoor ben ik overigens al in begeleiding).'

'Gisteren moest ik naar de bedrijfsarts. Ik zag dat hij net voor het gesprek met mij uit de kamer van mijn leidinggevende glipte. Hij gaf het ook grif toe. Sterker nog: mijn leidinggevende schoof het laatste kwartier van het gesprek aan. Gewoon vier handen op een buik. Bah! Heel intimiderend allemaal! Dat kan toch zomaar niet! Mijn leidinggevende liet er geen gras over groeien. Hij wil dat ik opstart en wel twee uur per dag op een andere groep. Het is een hele rustige plek waar nooit iets gebeurt. Ik voel me nu echt helemaal onder druk gezet. Ze hebben geen oor voor mij. Het heeft allemaal te maken met het nieuwe beleid dat gericht is op minder ziekteverzuim. Wij zitten met een heel hoog verzuimcijfer en nu ben ik de dupe. Stank voor dank, na al die jaren. 21 Jaar werk ik voor de organisatie. Buiten een skiongeluk ben ik nooit ziek geweest. Ik wil helemaal niet naar een andere groep, ook niet als opstap. Ik wil naar mijn eigen team en wel op het moment dat ik daar aan toe ben. Ik heb mijn leidinggevende gezegd dat ik NIET KAN GAAN WERKEN. Hij heeft het voor nu zo gelaten. Nou moet ik over 3 weken weer op gesprek. Ik word hier ziek van. Kun jij met mij meegaan. Ik voel me echt heel onveilig en geïntimideerd.'

Wat moet ik hiermee als vertrouwenspersoon?

Is hier sprake van ongewenste omgangsvormen of doen de leidinggevende en de bedrijfsarts gewoon hun werk? Waar liggen je mogelijkheden en waar liggen de grenzen en de risico's in de rol van vertrouwenspersoon richting melder, bedrijfsarts, leidinggevende en organisatie? Is het aan jou als vertrouwenspersoon om vast te stellen of er sprake is van ongewenste omgangsvormen of van een arbeidsconflict, of dat de zaken door elkaar heen lopen? Welke informatie kun jij als vertrouwenspersoon geven over het proces rondom ziekteverzuim? Welke vragen kun je nog stellen? Wanneer verwijs je door? Wat moet ik als vertrouwenspersoon weten over ziekteverzuim?

Vanaf 1 juli 2017 krijgen werknemers recht op een second opinion door een tweede bedrijfsarts.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een behoorlijk aantal onduidelijkheden van zowel vakorganisaties als werknemers weggenomen. Het volgende staat nu vast:


De regering heeft niet alles 'panklaar'.
De volgende zaken laat de wetgever aan de bedrijven zelf over:

De vertrouwenspersoon die op de hoogte is van al dit soort zaken kan van grote betekenis zijn voor de verzuimende melder.
Hartelijke groet,
Marcel van Oss
Directeur/ trainer
VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON