Vertrouwenswatjes

Afzeiken of zo men wil op de korrel nemen heeft Youp van het Hek tot Kunst verheven. Hij is de nar, de luis in de pels. Dat is vaak smullen, maar de column van zaterdag 4 november 2017 was een schot hagel ver buiten de roos.

Citaat:

'... Met die jongens is gepraat. Heel goed gepraat. Door wie? In ons leger zijn 500 vertrouwenspersonen die dit soort klusjes graag klaren. Dus we hebben tien roestige mitrailleurs zonder munitie, honderd verouderde tanks met lekke rupsbanden……,maar we hebben 500 praatgrage vertrouwenswatjes die zacht fluisteren dat het niet lief is om over een soldaatje heen te zeiken en hem rectaal te vingeren. Maar wel heel aardig dat jullie een handschoentje hebben aangetrokken. Dat getuigt van hygiënebesef. Daar zullen we rekening mee houden bij de maatregelen die we nemen…

En wat die maatregelen waren? Dat de gemartelde slachtoffers hun bek moesten houden over wat er gebeurd was en… een hele zware sanctie: een paar klootzakken zijn overgeplaatst. Ja. Dat is pas echt straffen. Dat je weg moet uit Schaarsbergen.'

Niet gehinderd door enige kennis van zaken diskwalificeert Youp doodgemoedereerd 500 vertrouwenspersonen en nog erger tevens ook de functie van vertrouwenspersoon.

Beste Youp,
Vertrouwenspersonen gaan niet in gesprek met de dader, zij doen geen waarheidsvinding en zij nemen geen maatregelen. Maatregelen worden genomen door het bevoegd gezag.

Vertrouwenspersonen zijn er voor de melder van ongewenste omgangsvormen. Zij bieden opvang en ondersteuning.

De Vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor je verhaal. De vertrouwenspersoon staat naast jou. Jij hebt de regie.

De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor jou belangrijk is als het gaat om hoe nu verder in deze situatie? en bespreekt met jou de mogelijkheden.

Samen worden de voor en nadelen van de ‘oplossingen' in kaart gebracht.
Je wordt geholpen een eigen passende keuze te maken.

De vertrouwenspersoon begeleidt je tijdens dit hele proces.

Het is voor iemand die last heeft van ongewenst gedrag vaak al een hoge drempel om het verhaal aan een ander te vertellen en al helemaal om naar een vertrouwenspersoon te gaan.
Maak die drempel niet onnodig mijlen hoger, door klinkklare onzin in de wereld te zetten over de werkwijze van de vertrouwenspersoon. Hadden deze mannen maar in het vroegst mogelijke stadium hun weg naar een vertrouwenspersoon gevonden. Dat had waarschijnlijk tot beduidend minder schade geleid voor de betrokken personen en de organisatie.

Youp, jij bent de hofnar. Dat is je vak en daar ben je goed in. Maar leg de bal dan wel bij de juiste personen. Leg de bal bij het bevoegd gezag. Bij elke leidinggevende van hoog tot laag ligt de verantwoordelijkheid dit gruwelijke gedrag aan te pakken en te voorkomen en niet bij de vertrouwenspersoon.

Leg hem bij de strepen, de balken, de sterren tot aan de hoogste rang.

Wees een held. Richt je hoon op de Kroon van Korporaal tot Generaal en niet op de vertrouwenspersonen die naast de gekwetsten staan.

De vertrouwenspersonen die hun nek uitsteken voor de beschadigden en naast hen staan verdienen beter.

Leg de bal bij iedere leidinggevende die ernstige zaken in de doofpot stopt of daders laat wegkomen met boterzachte maatregelen zoals een overplaatsing. En als iets de laatste weken is duidelijk geworden: dit gebeurt niet alleen bij Defensie.

Blijf een hofnar en een luis in de JUISTE pels!
Lees Column Youp

Marcel van Oss