MeToo: Geef er een klap op!

#MeToo gaf de aandacht voor seksuele intimidatie een boost. “We zijn de discussie meer dan zat”, hoor je nu regelmatig. Als ik de discussie beluister dan realiseer ik me vooral dat we het gesprek nog vaker met elkaar moeten voeren, willen we met elkaar stappen zetten in het realiseren van gewenste omgangsvormen en een veilige werkplek. Wil de discussie ons verder brengen, dan is professionele inbreng onontbeerlijk om nieuwe inzichten te laten ontstaan.

Seksuele intimidatie stond zeer terecht afgelopen jaar in de spotlight. We mogen daar blij mee zijn. Tegelijk vind ik het belangrijk dat we in onze organisaties de aandacht weten te verbreden naar alle ongewenste omgangsvormen.

Het zou prachtig zijn als de vertrouwenspersoon de boost van MeToo benut voor zijn informerende rol. En daarnaast de hoofdverantwoordelijken binnen de organisatie activeert om het onderwerp ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie op de agenda te zetten en te houden.

Zomaar wat citaten die ik afgelopen weken hoorde. Het geeft aan dat er nog werk aan de winkel is. Het geeft aan dat het bij medewerkers en leidinggevenden nog vaak schort aan kennis en bewustzijn over ongewenste omgangsvormen. In deze tijd waarin iedereen 24 uur per dag online is en over alle informatie kan beschikken, zou dit toch niet meer zo hoeven te zijn. En het mág ook niet zo zijn. Immers, iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Iedereen wil met plezier naar het werk kunnen. Niemand wil klem zitten vanwege ongewenste omgangsvormen. Tegelijk komt in iedere organisatie ook wel eens ongewenst gedrag voor.

Wat kan wel en wat kan niet? Wat is gewenst en wat is ongewenst in de omgang tussen collega's? Wanneer is er sprake van over iemands grens gaan? Wat zijn de verantwoordelijkheden van zowel medewerkers als leidinggevenden?

Een veilige werkplek draagt bij aan het welzijn van medewerkers, motivatie, een verhoogde arbeidsproductiviteit, een goed imago en effectieve samenwerking. Ook voorkomt het stress, beschadiging van medewerkers, conflictescalatie, ziekteverzuim en verloop. Reden genoeg dus om hier samen werk van te maken!

We zien dat veel leidinggevenden en medewerkers nog altijd niet worden bereikt. Hoe doe je dat dan? Hoe voeg je deskundigheid toe aan de discussie en de implementatie van beleid? Daarover gaan we graag met jou als vertrouwenspersoon in gesprek tijdens onze workshop over de online training Gewenst Gedrag tijdens het LVV congres op 30 november.

Samen geven we een klap op #MeToo.
 

Hartelijke groet,

Marcel van Oss
Directeur/ trainer
VAN OSS & PARTNERS

www.opleidingvertrouwenspersoon.nl