Guus Gerards

VAN OSS & PARTNERS werkt samen met Guus Gerards, partner bij Resolute Mediation. Zijn opleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit heeft hij bij VAN OSS & PARTNERS gevolgd.

Guus Gerards is onderwijskundige, (arbeids)mediator en gecertificeerd extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Tevens is hij lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Guus is werkzaam als mediator en vertrouwenspersoon voor het bedrijfsleven, overheid en onderwijskoepels. Daarnaast is Guus Gerards voorzitter van de Acceleration Class van de Limburgse Werkgevers Vereniging. Guus heeft een brede management ervaring in het bedrijfsleven en veel bestuurlijke ervaring binnen non profit- en onderwijsorganisaties.

Relaties met en tussen mensen staan voor hem centraal. Of het nu gaat om het verbeteren van samenwerking, het optimaliseren van de communicatie, het verbeteren van processen, het oplossen van geschillen of het aankaarten van ongewenst gedrag. Hij gaat uit van kansen en van de kracht van mensen.

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

Medewerkers kunnen op hun werk te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Met ongewenste omgangsvormen wordt ook wel grensoverschrijdend gedrag bedoeld zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie. Als vertrouwenspersoon is Guus inzetbaar bij het ondersteunen van medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag. Hij biedt opvang, een luisterend oor en helpt de melder een keuze te maken in het omgaan met de ongewenste situatie.

Vertrouwenspersoon Integriteit

Medewerkers kunnen ook misstanden signaleren binnen een organisatie. Dit heeft te maken met integriteit waarbij zowel de organisatie als de medewerker zich steeds meer bewust worden van de eigen cultuur, de eigen houding en gedrag en de invloed daarvan op het naleven van waarden en normen binnen een organisatie. Hierbij kan de Vertrouwenspersoon integriteit (VPI) een belangrijke rol spelen om de medewerker te helpen integriteitdilemma's te onderzoeken en een keuze te maken voor het verdere verloop.

Informatie:

Drs. Guus Gerards
Telefoon: 06 55 79 48 18
Heerlen ( werkgebied Zuid Nederland )

Email: gerards@resolute-mediation.nl
www.resolute-mediation.nl