Leiderschap: integriteit

'Wat is integer handelen?
Hoe ga je zorgvuldig om met je bevoegdheden?
Moeten wij ons strikt houden aan de regels of maken we een eigen afweging?
Hoe houd ik rekening met ieders rechten, belangen?
Wat is mijn rol als leidinggevende?
"

Integriteit:

De Wet huis voor Klokkenluiders verplicht sinds juli 2016 elke organisatie boven de 50 medewerkers een meldregeling voor mistanden te hebben. Integriteit is een onlosmakelijk deel van het professioneel handelen. Misstanden kunnen grote schade doen aan de organisatie. Ieders inzet is nodig om niet-integer handelen te voorkomen. Leidinggevenden hebben hierin de hoofdrol.

Voor wie:

Leidinggevenden die willen reflecteren op de eigen integriteit en hun instrumenten en leiderschap op dit terrein willen ontwikkelen.

Beoogd resultaat:

De opleiding:

We geven een kader van integriteit en de Wet Huis voor Klokkenluiders. We starten met de eigen uitgangspunten van integer handelen en definiëren samen integriteit. Met behulp van een monoloog wordt het lastige en grijze gebied van integriteit invoelbaar gemaakt en komen de (eigen) rationaliseringen en legitimeringen voor niet integer handelen aan bod. We gaan aan de slag met een praktijksituatie: een medewerker (acteur) meldt bij leidinggevende een integriteitsschending. Wat is uw rol in een meldgesprek. Wat zijn de do's en dont's. Wat is het vervolg? Wat zijn de keuzemogelijkheden? Hoe pakt u dat aan? De daarbij behorende vaardigheden worden getraind in het werken met acteur.
We kunnen aan de hand van een eigen praktijksituatie werken met het instrument 'morele dilemmaweging'.

Gedragscode is onvoldoende

Het is een misverstand dat als je gedragsregels goed op papier zet, het gewenste gedrag vanzelf volgt. Gedragscodes zijn pas effectief als ze leven in de organisatie en als ze richting geven in de dagelijkse praktijk van het werk op de vraag: wat is integer handelen?

1- of 2-daagse opleiding 'Leiderschap: integriteit':

Aantal deelnemers: bij voorkeur tussen de 6 en 12 deelnemers

Duur: 1 of 2 dagen (uiteraard kan in overleg het programma en de cursusduur worden aangepast aan eigen wensen)
U kunt er ook voor kiezen dat leidinggevenden alleen de korte, krachtige e-learning volgen.

Niveau: minimaal MBO+/ HBO/ Universitair

Trainingslocatie: In Company

Kosten: wij stellen graag een offerte voor u op

Neem telefonisch of per email contact met ons op: info@trainingvanoss.nl