Leiderschap: integriteit

'Wat is integer handelen?
Hoe ga je zorgvuldig om met je bevoegdheden?
Moeten wij ons strikt houden aan de regels of maken we een eigen afweging?
Hoe houd ik rekening met ieders rechten, belangen?
Wat is mijn rol als leidinggevende?
"

Integriteit:

De Wet huis voor Klokkenluiders verplicht sinds juli 2016 elke organisatie boven de 50 medewerkers een meldregeling voor mistanden te hebben. Integriteit is een onlosmakelijk deel van het professioneel handelen. Misstanden kunnen grote schade doen aan de organisatie. Ieders inzet is nodig om niet-integer handelen te voorkomen. Leidinggevenden hebben hierin de hoofdrol.

Film:

De film laat zien dat mistanden in vele organisaties van hoog tot laag plaats vinden en dat het een medewerker vaak niet in dank wordt afgenomen wanneer hij een misstand meldt bij een leidinggevende of vertrouwenspersoon.

Voor wie:

Leidinggevenden die willen reflecteren op de eigen integriteit en en hun instrumenten en leiderschap op dit terein willen ontwikkelen.

Resultaat:

De opleiding:

We starten met de eigen uitgangspunten van integer handelen en definieren samen integriteit. Met behulp van een monoloog wordt het lastige en grijze gebied van integriteit invoelbaar gemaakt en komen de (eigen) legitimeringen voor niet integer handelen aan bod. We gaan aan de slag met een praktijksituatie: een medewerker (acteur) meldt bij leidinggevende een integriteitsschending. Wat is uw rol in een meldgesprek. Wat zijn de do's en dont's. Wat is het vervolg? Wat zijn de keuzemogelijkheden? Hoe pakt u dat aan? De daarbij behorende vaardigheden worden getraind in het werken met acteur.
We kunnen aan de hand van een eigen praktijksituatie werken met het instrument 'morele dilemmaweging'.
Daarnaast kunnen we ingaan op waarde van intervenieren en het bevorderen van uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken. De mogelijkheden en valkuilen van de leidinggevende als gespreksleider bij het thema integriteit zijn ook een punt van aandacht.

1- of 2-daagse opleiding 'Leiderschap: integriteit':

Aantal deelnemers: bij voorkeur tussen de 6 en 12 deelnemers

Duur: 1 of 2 dagen (uiteraard kan in overleg het programma en de cursusduur worden aangepast aan eigen wensen)

Niveau: minimaal MBO+/ HBO/ Universitair

Trainingslocatie: In Company

Kosten: wij stellen graag een offerte voor u op

Neem telefonisch of per email contact met ons op: info@trainingvanoss.nl