Theo de Bruyn

VAN OSS & PARTNERS werkt samen met Theo de Bruyn

Achtergrond

Theo is een ervaren HR-adviseur in de gezondheidszorg .In de praktijk heeft hij gezien dat overal waar mensen samen werken ook ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen voorkomen. Sinds 2007 is hij werkzaam als extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en externe vertrouwenspersoon integriteit voor meerdere zorginstellingen. Bij VAN OSS & PARTNERS volgde hij de basisopleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit.
Theo is gecertificeerd vertrouwenspersoon en geregistreerd lid van de Landelijke Verenging van Vertrouwenspersonen.

Externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO)

Door zijn ervaring heeft hij nog te vaak gezien dat ongewenst gedrag in de vorm van pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld tot verziekte arbeidssituaties leiden en bij medewerkers veel leed veroorzaken.
Hij kent het belang van een goede werksfeer en een veilig werkklimaat en dat is voor hem een belangrijke reden om als externe vertrouwenspersoon te werken.
Theo ondersteunt medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag , biedt opvang, een luisterend oor en helpt de medewerker een keuze maken in vervolgstappen.

Externe vertrouwenspersoon integriteit (VPI)

Vermoede misstanden komen naar de opvatting van Theo eerder in beeld als er een veilige plek is om ze aan de orde te stellen. Veilig in die zin dat er maximale discretie wordt geboden. Hiermee is allereerst de melder gediend maar ook de betreffende organisatie.
Als externe vertrouwenspersoon helpt Theo de medewerker het integriteitsdilemma te onderzoeken en een keuze te maken voor het verloop.

Contact

Theo de Bruyn: Maatwerk op basis van uurtarief en/of bereikbaarheid

Werkgebied: Zuid en West Nederland

A: Laurenspark 150, 4835GZ Breda

M: 06-20309291

E: theodebruyn@xs4all.nl