Steun de directeur

Het verhaal dat de vertrouwenspersoon mij schetst, is welhaast een klassieker. Ik heb nu inmiddels de vijfde melder over dezelfde leidinggevende en in de wandelgangen vang ik op dat hij al veel meer slachtoffers heeft gemaakt. In het verleden heeft een melder eens een poging gedaan om herstel van veilige werkplek te realiseren. Die is er niet beter van geworden en hij is nu weg. Die leidinggevende blijft maar slachtoffers maken. Melders durven het niet meer aan te kaarten in de organisatie. De directeur lijkt het ook niet echt serieus te nemen. Wat moet ik nu als vertrouwenspersoon.

Er lag veel stof voor gesprek in het telefoontje dat ik had met deze vertrouwenspersoon en ik kon veel alternatieve mogelijkheden aanreiken: nog een gesprek met de melder(s) over de criteria en de voor- en nadelen van de escalatieladder met hen doornemen, melder in contact brengen met andere melders, in gesprek gaan met directeur vanuit een voorportaalfunctie, of een algemeen signaal afgeven (met al zijn beperkingen qua beweegruimte en mogelijkheden), de vertrouwelijkheid doorbreken en naar forsere middelen grijpen……

Uiteindelijk had de vertrouwenspersoon gekozen voor een gesprek met de directeur om algemene signalen af te geven. Je zit dan als vertrouwenspersoon in een lastig pakket. Je kan maar heel beperkt informatie prijs geven en tegelijk wil je wel dat de directeur in actie komt om vanuit zijn verantwoordelijkheid een veilige werkplek te realiseren. Gelukkig had de vertrouwenspersoon in de adviserende rol ook veel begrip voor de lastige positie van de directeur. Dat had twee mooie effecten: de directeur voelde zich gehoord en gezien en daardoor kwamen ze samen tot het inzicht dat ook de directeur fundamentele ondersteuning nodig had in deze ingewikkelde en -voor de directeur- vage situatie. De vertrouwenspersoon kon die ondersteuning niet bieden want die zat immers al in de opvangrol. Hij adviseerde de directeur om contact met mij op te nemen. Dat bleek een gouden greep. Al snel bleek in ons telefoongesprek dat ook de directeur al een paar klassieke fouten had begaan, waaronder vooraf vertrouwelijkheid toezeggen aan de melder en te snel in 'onbesuisde' actie gaan. De directeur bleek niet onwelwillend -zoals de vertrouwenspersoon het in eerste instantie inschatte- maar bleek gaande het gesprek bewust onbekwaam en bovendien onbewust onbekwaam. Hij wist zelf niet wat hij allemaal niet wist en waar zijn acteren averechtse effecten had.

Dat is geen solide vertrekpunt voor handelen. In een telefoongesprek kan al veel verhelderd worden over taken, verantwoordelijkheden, keuzemogelijkheden, criteria en instrumenten. Tegelijk had de vertrouwenspersoon goed gezien dat een stevige (tijdelijke) adviseur voor de directeur in dit netelige proces zeer gewenst en zelfs noodzakelijk was. Daar was de directeur na ons gesprek zelf ook van overtuigd. De ondersteuner die ik hem had geadviseerd is inmiddels al van start gegaan.

Het maakt nog maar eens duidelijk dat ook directeuren behoefte hebben aan specialistische ondersteuning als ze ineens met dergelijke situaties worden geconfronteerd. Daarom vervult Van Oss & Partners een brugfunctie en bieden wij verschillende vormen van specialistisch advies en ondersteuning en andere diensten voor het management aan. Op onze website vind je een overzicht van onze verschillende diensten voor de hele organisatie. Vertrouwenspersoon wees hierin ook een wegwijzer voor je leidinggevenden. 'Steun de directeur!' Veel directeuren kunnen jouw steun maar wat goed gebruiken.

N.b. Wat de situatie vaak nog extra lastig maakt, is dat de betreffende 'intimiderende leidinggevende' het graag duidt als een arbeidsconflict. Vandaar onze nascholing: vertrouwenspersoon-en-arbeidsconflict 8 mei in Den Bosch.

Hartelijke groet,
Marcel van Oss
Directeur/ trainer
Van Oss & Partners Opleiding Vertrouwenspersoon
www.opleidingvertrouwenspersoon.nl