Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw

Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw

Op 11 september is mijn vader overleden. Nog geen week na zijn begrafenis ging ik met mijn partner eten bij vrienden. Een warm welkom, een glas wijn, een overheerlijke culinaire maaltijd - alles werd uit de kast getrokken - maar er werd geen enkele vraag aan mij gesteld. “Hoe is het nu met je?", "Hoe was het afscheid van je vader?”, elke vraag in die richting werd angstvallig vermeden. Ik klapte dicht en kwam in een isolement. De rest van de avond was overleven. Ik voelde me alsof ik onder een glazen stolp zat.

In een periode van rouw ben je kwetsbaar en heb je bij uitstek de behoefte om gehoord en gezien te worden. De volgende dag bleek dat zij mij hadden willen ontzien en verstrooien. ‘Fijn om er even niet meer aan te hoeven denken.' Het was zo ontzettend goed bedoeld, maar ik had iets anders nodig. Rouw is voor ieder anders en kent verschillende fases. Ook medewerkers ervaren vaak hoe collega's, leidinggevenden en soms ook vertrouwenspersonen niet goed weten om te gaan met hun verlies en rouw.

Hannie Kraan verzorgt voor ons de geaccrediteerde nascholing omgaan met verlies en rouw Hannie Kraan is CPION geregistreerde rouw- en verliesbegeleider.

Bij verlies en rouw wordt al snel gedacht aan rouw bij het verlies van een dierbare. Vertrouwenspersonen kunnen daar natuurlijk mee te maken krijgen. Als een vertrouwenspersoon in zo'n geval in staat is de juiste rouwzorg te bieden, helpt dat de rouwende bij het versterken van zijn/haar veerkracht. Ook het verlies van (vertrouwen in) de organisatie kan rouwreacties oproepen. In dienst van een organisatie heeft een werknemer twee contracten die het dienstverband ondersteunen. Het eerste contract is een formeel arbeidscontract. Het tweede contract is een psychologisch contract met vaak ongeschreven regels en afspraken. Het psychologisch contract kan worden verbroken door teleurstellende ervaringen en misbruik van vertrouwen en macht. Dat wordt ervaren als een groot verlies ook al is het formele arbeidscontract nog in stand.

Met name vertrouwenspersonen zijn vaak betrokken bij zo'n situatie en als ze dit verlies (h)erkennen en de juiste rouwzorg bieden, helpt dat de persoon die het verlies overkomt.

Daar gaat het over in de eendaagse geaccrediteerde nascholing voor vertrouwenspersonen. Andere onderwerpen zijn het herkennen van gecompliceerde of stagnerende rouw en doorverwijsmogelijkheden naar een rouw en verliesbegeleider of een rouwtherapeut. Ook wordt de laatste stand van de wetenschap rond rouw en verlies toegelicht.

We kunnen rouw niet wegnemen. We kunnen wel leren om beter en adequater om te gaan met verlies en rouw en écht ‘naast iemand te staan die rouwt. Ik wens iedere vertrouwenspersoon wat extra bagage toe op dit kwetsbare terrein.

Hartelijke groet

Marcel van Oss