In company bij- en nascholing

Van vakmanschap naar meesterschap!
Wij bieden een breed scala aan trainingen aan om de functie van vertrouwenspersoon op te frissen en te verdiepen.
Hieronder staan de bij- en nascholingen die we enkel in company aanbieden.

Vertrouwenspersoon en ziekteverzuim

Duur: 1 dagdeel
Deze geaccrediteerde nascholing van 1 dagdeel is geschikt voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben gevolgd en optimaal toegerust willen zijn voor hun rol als vertrouwenspersoon in relatie tot de consequenties van ziekteverzuim.

Bekijk de opleiding

Morele dilemmaweging

Duur: 1 dag
'Morele dilemmaweging' biedt vertrouwenspersonen bij het omgaan met dilemma's een prachtig instrument om met activering van eigen oordeel kracht, stap voor stap een eigen zorgvuldige weging te maken, die je leidt naar een afgewogen keuze.

Bekijk de opleiding

Presentatie en proactieve rol vertrouwenspersoon

Duur: 1 dag
De cursus is voor vertrouwenspersonen die zich willen bekwamen in een aansprekende presentatie en willen kennis maken met verschillende vormen.

Bekijk de opleiding

Inclusie / discriminatie

Duur: 1 dag (of dagdeel)
Deze uitdagende training biedt bewustwording en verdieping over diversiteit, discriminatie en inclusie.

Het gaat over onder andere over de kwetsbaarheid van de melder, vooroordelen en lastige aspecten voor de vertrouwenspersoon.

Bekijk de opleiding

Werken met escalatieladder

Duur: 1 dag
Een training voor vertrouwenspersonen die zich extra willen bekwamen in het effectief werken met de escalatieladder opdat de melder daadwerkelijk een eigen keuze maakt.

Je kent de mogelijke 'oplossingen'. Je kunt er informatie over geven. Je haalt de criteria van de melder naar boven en weeft ze door het gesprek. Je helpt de melder bij het wegen en maken van een passende keuze.

Bekijk de opleiding

Intervisie

Duur: 1 dagdeel
Je leert zelf vorm te geven aan intervisie. Intervisie is met collegae vertrouwenspersonen voor jou lastige vraagstukken binnen een vastgestelde structuur uitdiepen, in een op reflectie gericht leerproces, om tot inzicht en oplossingen te komen en je eigen professionaliteit te vergroten. Het verrijkt je ervaring, inzichten en mogelijkheden in je werk als vertrouwenspersoon.

Bekijk de opleiding

Jurisprudentie

Duur: 1 dag
Wat zegt de rechter? Hoe oordeelt het College voor de Rechten van de Mens?

Welke sancties, boetes of schadeloosstellingen vinden rechters rechtvaardig?

Onze jurist Leo ten Brink behandelt een keur aan uitspraken van de rechter, de Hoge Raad en anderen.

Bekijk de opleiding