Vertrouwenspersoon en (ziekte-) verzuim

Heraccreditatie is door ons aan te vragen

Wet- en regelgeving rond (ziekte-)verzuim verandert vaak. Vertrouwenspersonen hebben regelmatig te maken met melders die verzuimen of re-integreren. Uit onderzoek blijkt ook dat organisaties met veel ongewenst gedrag een hoger verzuimpercentage kennen. Medewerkers hebben vaak weinig kennis van regel- en wetgeving. In gevallen van conflicten wordt door de werkgever ziekteverzuim soms niet geaccepteerd. Deze weigering kan leiden tot ergernis over het handelen van de werkgever en verdieping van het conflict. Kennis van protocollen en regelingen waar de bedrijfsarts mee werkt, kan helpen om een constructief gesprek met de bedrijfsarts te voeren. Een melder die voorgelicht kan worden over de huidige stand van (verzuim)wetgeving weet welke mogelijkheden de werkgever en de werknemer hebben.

Met ingang van 1 juli 2017 is de arbowet vernieuwd. De positie van de bedijfsarts is veranderd en verstevigd. De positie van de preventiewerker is veranderd en verstevigd. De mogelijkheden van de werknemer om de bedrijfsarts te consulteren zijn verruimd. De vertrouwenspersoon die op de hoogte is van al dit soort zaken kan van grote betekenis zijn voor de verzuimende melder.

lees hierover opiniestuk LVV

Voor wie:

Voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben gevolgd en optimaal toegerust willen zijn voor hun rol als vertrouwenspersoon in relatie tot de consequenties van ziekteverzuim. Geaccrediteerde nascholing!

De opleiding:

Met behulp van stellingen, oefencasussen , casuistiek uit de praktijk van de deelnemers en uitdagende interactie, komt een scala aan aspecten aan de orde:

Resultaat van deze nascholing:

Evaluatie van de trainer Hannie Kraan:

  • Er kwamen dingen aan bod waar we geen weet van hebben. Dat is juist de meerwaarde. zeer informatief !
  • Geeft zicht op allerlei kwesties omtrent verzuim; met name de regelgeving. Goed om ervan op de hoogte te zijn
  • Erg goed. duidelijk dat Hannie kennis van zaken had en niet moe werd van onze vragen zinvol, veel gehoord wat we gaan oppakken intern.

1 dagdeel nascholing vertrouwenspersoon en (ziekte-)verzuim (NVPZ):

In Company: deze training is uitsluitend in company te organiseren voor minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers (of in overleg)

Accreditatie: Deze training is niet meer geaccrediteerd. In overleg met de opdrachtgever kan heraccreditatie worden aangevraagd.

Duur: 1 dagdeel (= 4 uur) aanvang: 13.30 uur

Trainer: Hannie Kraan

Kosten: Wij stellen graag een offerte voor u op.

Opleidingsniveau: MBO+, HBO, Universitair denkniveau